HARRIS M 1000 X2

WAŁEK
Kod Acron Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadający farbowy
AC M1X2
H 89,6 69,0 981,0 971,0   --- PLN
Nadający farbowy
AC M1X3
I 79,7 61,0 981,0 971,0   --- PLN
Nadający farbowy
AC M1X4
O 92,8 69,0 981,0 971,0   --- PLN
Przekazujący farbowy
AC M1X5
J 79,8 59,0 981,0 971,0   --- PLN
Przybieracz farbowy
AC M1X8
N 73,5 48,0 981,0 971,0   --- PLN
Nadający wodny
AC M1X6
K 79,7 59,0 981,0 971,0   --- PLN
Dozujący wodny
AC M1X7
L 103,0 80,0 1130,0 1120,0   --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl