HARRIS M 300

WAŁEK Kod Acron Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadający farbowy
AC 9015-3
H 79,0 63,0 980,0 970,0 990,0 --- PLN
Nadający farbowy
AC 9015-2
G 85,7 60,0 980,0 970,0 990,0 --- PLN
Nadający farbowy
AC 9015
P 88,5 69,5 980,0 970,0 990,0 --- PLN
Przekazujący farbowy
AC 9013-1
D 108,0 89,0 980,0 970,0 990,0 --- PLN
Przekazujący farbowy
AC 9012-1
E 127,0 88,0 980,0 970,0 990,0 --- PLN
Przybieracz farbowy
AC 9004
A 50,8 34,0 960,0 955,0 1132,0 --- PLN
Nadający wodny
AC 9014
J 76,2 60,0 980,0 970,0 999,0 --- PLN
Dozujący wodny
AC 9007-1
L 82,5 58,0 1020,0 1020,0 1189,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl