GOSS Community 578

WAŁEK Kod Acron Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Duży nadający farbowy
AC 10155
70,2 50,0 900,0 883,0 927,0 --- PLN
SSC nadający farbowy
AC 10156
73,2 50,0 900,0 883,0 927,0 --- PLN
Mały nadający farbowy
AC 10157
67,2 50,0 900,0 883,0 927,0 --- PLN
Przekazujący czerwony
AC 10158
70,2 50,0 900,0 883,0 927,0 --- PLN
Nadający wodny Bareback
AC 10159
70,2 50,0 902,0 902,0 927,0 --- PLN
Duktor wodny
AC 10160
70,2 50,0 902,0 902,0 927,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl