GOSS Community 630

WAŁEK Kod Acron Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Duży nadający farbowy
AC 10150
74,2 54,0 1032,0 1017,0 1054,0 --- PLN
Mały nadający farbowy
AC 10151
69,2 54,0 1032,0 1017,0 1054,0 --- PLN
Przekazujący czerwony
AC 10152
74,2 54,0 1032,0 1017,0 1054,0 --- PLN
Nadający wodny Bareback
AC 10153
74,2 54,0 1029,0 1029,0 1054,0 --- PLN
Duktor wodny
AC 10154
74,2 54,0 1029,0 1029,0 1054,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl