KOMORI L26 15 mm end

WAŁEK
Kod Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadąjacy farbowy A
AC 10240
A 71,0 51,0 674,0 674,0 722,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy B
AC 10241
B 68,0 48,0 674,0 674,0 722,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy C
AC 10242
C 62,0 42,0 674,0 674,0 722,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy D
AC 10243
D 75,0 55,0 674,0 674,0 722,0 --- PLN
Przybieracz farbowy E
AC 10244
E 60,0 40,0 674,0 674,0 740,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy F
AC 10244-1
F 60,0 40,0 674,0 674,0 740,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy G
AC 10245
G 65,0 45,0 674,0 674,0 766,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy H
AC 10246
H 80,0 60,0 674,0 674,0 704,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy I
AC 10247
I 82,0 62,0 674,0 674,0 766,0 --- PLN
Nadąjacy wodny V
AC 10248
V 79,0 50,0 678,0 678,0 766,0 --- PLN
Dozujacy W
AC 10249
W 73,0 47,0 736,0 736,0 822,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl