KOMORI L26 12 mm end opcja 1
[opcja 1] [opcja 2] [opcja 3] [opcja 4]

WAŁEK
Kod Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadąjacy farbowy A
AC 10190
A 64,5 45,0 674,0 674,0 722,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy B
AC 10191
B 70,0 52,0 674,0 674,0 766,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy C
AC 10192
C 60,0 40,0 674,0 674,0 722,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy D
AC 10193
D 75,0 55,0 674,0 674,0 766,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy F
AC 10194
F 65,0 45,0 674,0 674,0 722,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy G
AC 10195
G 65,0 45,0 674,0 674,0 766,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy H
AC 10196
H 82,0 63,0 674,0 674,0 766,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy S
AC 10197
S 60,0 40,0 674,0 674,0 716,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy Q
AC 10198
Q 60,0 40,0 674,0 674,0 724,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy M
AC 10199
M 60,0 40,0 674,0 674,0 740,0 --- PLN
Przybieracz farbowy E
AC 10200
E 60,0 40,0 674,0 674,0 740,0 --- PLN
Nadąjacy wodny V
AC 10201
V 65,0 45,0 678,0 678,0 736,0 --- PLN
Nadąjacy wodny V Key
AC 10202
V 65,0 45,0 678,0 678,0 766,0 --- PLN
Dozujacy wodny W
AC 10203
W 73,0 48,0 748,0 748,0 822,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl