OLIVER 252 EP

WAŁEK
Kod Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadąjacy / przekazujacy
AC 10220
4 51,0 28,0 515,0 515,0 677,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 10221
5 54,0 34,0 515,0 515,0 677,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 1022
6 56,0 34,0 515,0 515,0 677,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 10223
7 59,0 34,0 515,0 515,0 677,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 10224
2 51,0 28,0 575,0 575,0 631,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 10225
3 57,0 34,0 575,0 575,0 631,0 --- PLN
Przybieracz farbowy
AC 10226
1 41,0 25,0 575,0 575,0 641,0 --- PLN
Nadąjacy wodny
AC 10227
9 47,0 25,0 530,0 530,0 677,0 --- PLN
Przybieracz wodny
AC 10228
8 47,0 25,0 545,0 545,0 641,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl