MILLER TP 74

WAŁEK
Kod Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadąjacy farbowy
/ Przybieracz farbowy
dla Unimatic
AC 10205
3 56,0 42,0 750,0 750,0 835,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy **
AC 10205-1
3 56,0 42,0 750,0 745,0 835,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 10206
2 58,0 42,0 750,0 750,0 835,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy **
AC 10206-1
2 58,0 42,0 750,0 745,0 835,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 10207
1 62,0 42,0 750,0 750,0 835,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy **
AC 10207-1
1 62,0 42,0 750,0 745,0 835,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 10208
4 65,0 42,0 750,0 750,0 835,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy **
AC 10208-1
4 65,0 42,0 750,0 745,0 835,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 10209
5 59,0 42,0 750,0 750,0 984,0 --- PLN
Przybieracz farbowy
dla tradycyjnego ukladu wodnego
AC 10210
7 61,0 42,0 745,0 745,0 835,0 --- PLN
Nadąjacy wodny, Unimtic
AC 10211
- 95,0 75,0 750,0 750,0 899,0 --- PLN
Dozujacy wodny, Unimatic
AC 10212
- 78,0 58,0 790,0 790,0 922,0 --- PLN
Nadąjacy wodny 1
AC 10213
20 58,8 40,0 746,0 746,0 820,0 --- PLN
Nadąjacy wodny 2
AC 10213-1
21 58,8 40,0 750,0 750,0 870,0 --- PLN
Przybieracz wodny
AC 10214
23 58,8 40,0 750,0 750,0 870,0 --- PLN
Przybieracz wodny ***
AC 10214-1
23 58,8 50,0 790,0 790,0 865,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
** Wałek nadający farbowy posiada fazę na gumie. Długość robocza gumy 745 mm.
*** Konwencjonalny przybieracz wodny, długość robocza 790 mm, długość całkowita 865 mm
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl