SOLNA 164, 264, 464

WAŁEK
Kod Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadąjacy farbowy
AC 2186
12 70,0 42,4 655,0 645,0 783,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 2187
13 58,0 42,4 655,0 645,0 745,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 2188
14 63,0 42,4 655,0 645,0 783,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 2183
6 54,0 30,0 667,0 657,0 783,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 2184
7 48,0 30,0 667,0 657,0 783,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 2182
4 50,0 30,0 667,0 657,0 783,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 2185
9 51,0 30,0 667,0 657,0 716,0 --- PLN
Przybieracz farbowy
AC 2181
2 46,0 25,0 680,0 670,0 752,0 --- PLN
Nadąjacy wodny
AC 2190
4 54,0 35,0 650,0 650,0 822,0 --- PLN
Przybieracz wodny
AC 2189
2 54,0 34,0 680,0 680,0 764,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl