SHINOHARA 52

WAŁEK Kod Acron Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadający farbowy
AC 130
1 52,0 30,0 513,0 504,0 647,0 --- PLN
Nadający farbowy
AC 131
2 54,0 30,0 513,0 504,0 595,0 --- PLN
Nadający farbowy
AC 132
3 48,0 30,0 513,0 504,0 595,0 --- PLN
Nadający farbowy
AC 133
4 56,0 30,0 513,0 504,0 647,0 --- PLN
Przekazujący farbowy
AC 134
5, 7 56,0 30,0 510,0 502,0 595,0 --- PLN
Przekazujący farbowy
AC 135
6 64,0 42,7 510,0 506,0 597,0 --- PLN
Przekazujący farbowy
AC 136
8 46,0 30,0 510,0 502,0 595,0 --- PLN
Przekazujący farbowy
AC 137
9, 10 50,0 30,0 510,0 502,0 667,0 --- PLN
Przybieracz farbowy
AC 138
11 50,0 30,0 513,0 504,0 595,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl