SHINOHARA 74V

WAŁEK
Kod Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
1 Nadąjacy farbowy
AC 10115
4B2400-0201
56,2 33,7 745,0 745,0 857,0 --- PLN
2 Nadąjacy farbowy
AC 10116
4B2400-0202
54,2 33,7 745,0 745,0 857,0 --- PLN
3 Nadąjacy farbowy
AC 10117
4B2400-0203
58,2 42,4 745,0 745,0 857,0 --- PLN
4 Nadąjacy farbowy
AC 10118
4B2400-0204
62,2 42,4 745,0 745,0 857,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 10119
4B2400-0101
60,2 42,4 745,0 745,0 857,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 10120
4B2400-0102
58,2 42,4 745,0 745,0 857,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 10121
4B2400-0103
54,2 33,7 745,0 745,0 857,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 10122
4B2400-0104
45,2 30,0 745,0 745,0 857,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 10123
4B2400-0105
65,2 35,0 745,0 745,0 857,0 --- PLN
Przybieracz farbowy
AC 10124
4B2600-0201
54,2 33,7 745,0 745,0 857,0 --- PLN
Nadąjacy wodny
AC 10125
4B2800-0101
56,2 33,7 755,0 755,0 869,0 --- PLN
Dozujacy wodny
AC 10126
4B2800-0201
56,2 42,4 786,0 786,0 879,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl