RYOBI 512 H

WAŁEK
Kod Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
1 Nadąjacy farbowy
AC 3853
5512 57 260
54,5 32,0 510,0 510,0 546,0 --- PLN
2 Nadąjacy farbowy
AC 3854
5512 57 250
49,0 32,0 510,0 510,0 602,0 --- PLN
3 Nadąjacy farbowy
AC 3855
5512 57 350
58,0 32,0 510,0 510,0 602,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 3856
5515 51 110
48,0 25,0 510,0 510,0 602,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 3857
5515 51 180
48,0 28,0 510,0 510,0 554,0 --- PLN
Przybieracz farbowy
AC 3858
5512 52 110
40,0 25,0 515,0 515,0 548,0 --- PLN
Dozujacy wodny
AC 3859
5513 53 660/840
62,0 38,0 548,0 548,0 612,0 --- PLN
Nadąjacy wodny
AC3860
5513 53 670-1
63,5 40,0 525,0 525,0 607,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl
AC 3853 AC 3854 AC 3855