RYOBI 512

WAŁEK
Kod Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
1 Nadąjacy farbowy
AC 3861
5512 57 150
54,5 32,0 510,0 510,0 602,0 --- PLN
2 Nadąjacy farbowy
AC 3854
5512 57 250
49,0 32,0 510,0 510,0 602,0 --- PLN
3 Nadąjacy farbowy
AC 3855
5512 57 350
58,0 32,0 510,0 510,0 602,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 3856
5512 51 110
48,0 25,0 510,0 510,0 602,0 --- PLN
Przybieracz farbowy
AC 3858
5512 52 110
40,0 25,0 515,0 515,0 548,0 --- PLN
2 Nadąjacy wodny
AC 3862
5512 53 410
41,0 25,0 525,0 525,0 566,0 --- PLN
1 Nadąjacy wodny
AC 3863
5512 53 350B
44,0 25,0 525,0 525,0 602,0 --- PLN
Duktor wodny
AC3864
5512 53 250
35,0 18,0 536,0 536,0 572,0 --- PLN
1 Nadąjacy wodny (Peach)
AC 3863 P
5512 53 350
48,0 25,0 525,0 525,0 602,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl