RYOBI 520, 522, 524

WAŁEK
Kod Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
1 Nadąjacy farbowy
AC 3750
5522 57 250-1
49,0 25,4 516,0 510,0 614,0 --- PLN
2 Nadąjacy farbowy
AC 3751
5522 57 260-1
47,0 22,2 516,0 510,0 576,0 --- PLN
3 Nadąjacy farbowy
AC 3752
5522 57 270-1
45,0 22,2 516,0 510,0 576,0 --- PLN
4 Nadąjacy farbowy
AC 3753
5522 57 280-1
51,0 25,4 516,0 510,0 614,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 3754
5522 51 110
52,0 28,6 515,0 515,0 640,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 3755
5522 51 130
52,0 28,6 515,0 515,0 600,0 --- PLN
Przybieracz farbowy
AC 3756
5522 52 270
45,5 25,4 515,0 515,0 607,0 --- PLN
1 Nadąjacy wodny
AC 3758
5522 53 430
42,0 25,4 525,0 525,0 596,0 --- PLN
2 Nadąjacy wodny
AC 3757
5522 53 440
42,0 25,4 525,0 525,0 614,0 --- PLN
1 nadajacy wodny nowy
AC 3758 A
5522 53 430-2B
43,8 25,4 525,0 525,0 596,0 --- PLN
2 nadajacy wodny nowy
AC 3757 A
5522 53 440-2B
43,8 25,4 525,0 525,0 614,0 --- PLN
Duktor wodny
AC 3759
5522 52 340
36,0 19,0 540,0 540,0 607,0 --- PLN
Peach
AC 3757-1
5522 53 440-2d.46
46,0 25,4 525,0 525,0 614,0 --- PLN
Peach
AC 3757-2
5522 53 440-2d.48
48,0 25,4 525,0 525,0 614,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl