RYOBI 3200 & 3200 CD

WAŁEK
Kod Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadający farbowy
AC 9025
5310 51 810 Z1
65,00 32,0 325,0 310,0 420,0 --- PLN
Nadający farbowy
AC 9026
5310 51 700 Z1
56,00 35,0 320,0 310,0 420,0 --- PLN
Przekazujący farbowy
dla modelu 3200
AC 9019
5310 51 510 1B
34,00 20,0 320,0 310,0 420,8 --- PLN
Przekazujący farbowy
dla modelu 3200CD
AC 9030
5322 51 510
34,00 20,0 340,0 335,0 420,8 --- PLN
Przybieracz farbowy
dla modelu 3200
AC 9027
5330 51 140Z
31,00 22,0 308,0 308,0 308,0 --- PLN
Przybieracz wodny
dla modelu 3200
AC 9021
5310 53 160-2
34,55 20,0 342,0 328,0 386,8 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl