RYOBI 3302 M

WAŁEK
Kod
Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadający farbowy
AC 3740
5322 51 700 ZB
56,0 31,75
345,0
335,0 420,0 --- PLN
Nadający farbowy
AC 3741
5322 51 810 ZB
65,0 35,0
345,0
335,0 420,0 --- PLN
Nadający farbowy
AC3742
5340 51 700 Z-1B
61,5 31,75
345,0
335,0 420,0 --- PLN
Przekazujący farbowy
AC 3743
5340 51 550 ZB
34,0 19,0
340,0
335,0 441,0 --- PLN
Przekazujący farbowy
AC 3744
5340 51 560 B
34,0 19,0
335,0
330,0 441,0 --- PLN
Przybieracz farbowy
AC 3746
5340 51 140 ZB
31,0 22,25
333,0
333,0 333,0 --- PLN
Nadający wodny
AC 3747
5322 53 350
50,0 35,0
348,0
348,0 420,0 --- PLN
Duktor / Dozujący wodny
AC 3748
5340 53 170
26,0 19,0
346,0
346,0 390,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl