ROLAND FAVORIT

WAŁEK
WAŁEK
Kod Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadający farbowy
AC 1845
4/9, 16/21
60,0 40,0 740,0   938,7 --- PLN
Nadający farbowy
AC 1846
3/10, 15/22
70,0 50,0 740,0   938,7 --- PLN
Nadający farbowy
AC 1847
5/8, 17/20
65,0 45,0 740,0   938,7 --- PLN
Nadający farbowy
AC 1848
6/7, 18/19
75,0 55,0 740,0   938,7 --- PLN
Przekazujący farbowy
AC 1832
91
85,0 65,0 740,0   1008,0 --- PLN
Przekazujący farbowy
AC 1833
92
50,0 30,0 740,0   1008,0 --- PLN
Przekazujący farbowy
AC 1836
93, 94
55,0 30,0 740,0   952,0 --- PLN
Przybieracz farbowy
AC 1831
71, 72
60,0 48,0 720,0   864,0 --- PLN
Nadający wodny
AC 1837
1/12, 2/11,
13/24, 14/23
61,0 45,0 740,0   956,0 --- PLN
Przybieracz wodny
AC 1830
31, 32
56,0 40,0 774,0   861,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl