ROLAND 900

WAŁEK
WAŁEK
Kod Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadający farbowy
AC 1998
451 93,0 72,0 1440,0   1660,0 --- PLN
Nadający farbowy
AC 1999
452 112,0 92,0 1440,0   1660,0 --- PLN
Nadający farbowy
AC 2000
453 90,0 72,0 1440,0   1660,0 --- PLN
Nadający farbowy
AC 2001
454 127,0 107,0 1440,0   1660,0 --- PLN
Nadający farbowy
AC 2002
91, 92, 93, 94 93,0 72,0 1460,0   1639,8 --- PLN
Przybieracz farbowy
AC 2003
71 94,0 75,0 1440,0   1543,0 --- PLN
Nadający wodny
AC 2004
402 132,0 112,0 1434,0   1546,5 --- PLN
Dozujący wodny
AC 2005
31 120,0 101,0 1484,0   1637,6 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl