ROLAND 700

WAŁEK
WAŁEK
Kod Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadąjacy farbowy
AC 1942
454 78,0 57,0 1050,0 1040,0 1163,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 1940
453 69,0 50,0 1050,0 1040,0 1163,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 1939
452 73,0 50,0 1050,0 1040,0 1163,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 1941
451 71,0 50,0 1050,0 1040,0 1163,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 1943
91, 94 72,0 56,0 1040,0 1040,0 1132,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy**
AC 1943 A
91, 94 72,0 56,0 1040,0 1040,0 1132,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 1945
92 90,0 70,0 1040,0 1040,0 1274,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy**
AC 1945 A
92 90,0 70,0 1040,0 1040,0 1274,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 1944
93 75,0 56,0 1040,0 1040,0 1132,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy**
AC 1944 A
93 75,0 56,0 1040,0 1040,0 1132,0 --- PLN
Przybieracz farbowy
AC 1946
71 71,0 50,0 1022,0 1022,0 1081,0 --- PLN
Nadąjacy wodny
AC 1947
402 120,0 101,6 1050,0 1050,0 1145,6 --- PLN
Nadąjacy wodny
AC 1952
402 120,0 101,6 1055,0 1055,0 1144,7 --- PLN
Dozujacy wodny
AC 1948
31 85,0 67,0 1066,0 1066,0 1185,6 --- PLN
Dozujacy wodny**
AC 1953
31 85,0 67,0 1066,0 1066,0 1186,6 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl