ROLAND 300

WAŁEK
WAŁEK
Kod Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadąjacy farbowy
AC 1908
57 62,0 42,0 750,0 750,0 839,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 1907 S
59 58,0 36,0 750,0 750,0 750,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 1907
59 58,0 36,0 750,0 750,0 839,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 1906 S
58 56,0 36,0 750,0 750,0 750,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 1906
58 56,0 36,0 750,0 750,0 839,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 1904 S
60 65,0 42,0 750,0 750,0 750,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 1904
60 65,0 42,0 750,0 750,0 839,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 1910
52 70,0 50,0 750,0 750,0 839,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy**
AC 1905
56 54,0 36,0 750,0 750,0 750,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 1911
54 56,0 35,0 750,0 750,0 863,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 1912
55 56,0 35,0 750,0 750,0 908,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 2811
56 54,0 36,0 750,0 750,0 839,0 --- PLN
Przybieracz farbowy
AC 1909
51 55,0 35,0 720,0 720,0 831,0 --- PLN
Nadąjacy wodny
AC 1913
46 68,0 50,0 750,0 750,0 896,0 --- PLN
Nadąjacy wodny**
AC 1917
46 69,0 50,0 750,0 750,0 900,0 --- PLN
Nadąjacy wodny**
AC 1916
46 86,0 66,0 750,0 750,0 900,0 --- PLN
Nadąjacy wodny**
AC 1915
46 68,0 50,0 750,0 750,0 896,0 --- PLN
Dozujacy wodny
AC 1914
47 65,0 45,0 796,0 796,0 936,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl