ROLAND 200

WAŁEK
WAŁEK
Kod Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadąjacy farbowy
AC 1819
15/22, 3/10
62,0 45,0 748,0 740,0 857,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 1820
16/21, 4/9
55,0 38,0 748,0 740,0 857,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 1821
17/20, 5/8
53,0 38,0 748,0 740,0 857,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 1822
18/19, 6/7
60,0 45,0 748,0 740,0 857,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 1823
93, 91
67,0 50,0 750,0 750,0 959,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 1825
94, 95, 92, 92.1
77,0 60,0 750,0 750,0 959,0 --- PLN
Przybieracz farbowy
AC 1798
71, 72
60,0 45,0 740,0 740,0 875,0 --- PLN
Przybieracz farbowy**
AC 1826
71, 72
60,0 45,0 740,0 740,0 880,8 --- PLN
Przybieracz farbowy**
AC 1828
71, 72
60,0 45,0 748,0 740,0 852,0 --- PLN
Nadąjacy wodny
AC 1827
2/11, 13/24
87,0 70,0 745,0 745,0 927,0 --- PLN
Nadąjacy wodny **
AC 1800
2/11, 13/24
87,0 70,0 745,0 745,0 892,5 --- PLN
Dozujacy wodny
AC 1797
22, 31.1
75,0 55,0 790,0 790,0 847,0 --- PLN
Dozujacy wodny**
AC 1801
22, 31.1
75,0 55,0 775,0 775,0 847,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl