POLLY 466

WAŁEK
Kod Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadąjacy farbowy
AC 3707
6 65,3 44,5 665,0 655,0 845,4 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 3731
9 59,3 40,0 665,0 655,0 765,5 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 3732
7 50,0 32,0 665,0 655,0 761,5 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC3733
8 48,4 28,0 665,0 655,0 705,5 --- PLN
Przekazujacy farbowy dlugi
AC 3711
10, 11 48,4 28,0 665,0 655,0 817,4 --- PLN
Przekazujacy farbowy krótki
AC 3712
14 48,4 28,0 665,0 655,0 730,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC3713
12 50,0 32,0 665,0 655,0 730,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 3714
13 53,0 32,0 665,0 655,0 730,0 --- PLN
Przybieracz farbowy
AC 3715
5 48,0 28,0 650,0 650,0 730,0 --- PLN
Duktor wodny
AC 3729
  58,0 40,0 696,0 696,0 791,5 --- PLN
Nadąjacy wodny
AC 3730
  79,5 60,3 675,0 675,0 769,5 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl