MITSUBISHI 1F

WAŁEK Kod Acron Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadający farbowy
AC 2122
W 70,2 45,0 730,0   828,0 --- PLN
Nadający farbowy
AC 2123
Z 66,2 45,0 730,0   828,0 --- PLN
Nadający farbowy
AC 2124
X 58,2 38,0 730,0   802,0 --- PLN
Nadający farbowy
AC 2125
Y 62,2 38,0 730,0   802,0 --- PLN
Przekazujący farbowy
AC 2116
D, E, M 62,2 40,0 730,0   978,0 --- PLN
Przekazujący farbowy
AC 2118
H 62,2 40,0 730,0   832,0 --- PLN
Przekazujący farbowy
AC 2120
L 52,2 32,0 730,0   860,0 --- PLN
Przekazujący farbowy
AC 2121
N 70,2 45,0 730,0   888,0 --- PLN
Przybieracz farbowy
AC 2128
B 57,2 32,0 726,0   762,0 --- PLN
Nadający wodny
AC 2126
DQ 75,2 55,0 735,0   853,0 --- PLN
Duktor wodny
AC 2127
DT 73,2 52,0 760,0   893,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl