KOMORI Lithrone 40

WAŁEK
Kod Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadający farbowy A
AC 1629
A 87,5 67,0 1035,0   1102,0 000 E
Nadąjacy farbowy B
Non-Cocking
AC 1640
B 77,5 59,0 1035,0   1114,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy B Cocking
AC 1630
B 77,5 59,0 1035,0   1102,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy C
AC 1631
C 85,0 59,0 1035,0   1102,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy D
Non-Cocking
AC 1641
D 90,0 68,0 1035,0   1114,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy D Cocking
AC 1632
D 90,0 68,5 1035,0   1102,0 --- PLN
Przybieracz farbowy E
AC1633
E 64,0 47,0 1035,0   1122,0 --- PLN
Przybieracz farbowy E **
AC 1633 A
E 78,0 56,0 1035,0   1122,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy F
AC 1634
F 75,0 47,0 1035,0   1098,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy G
AC 1635
G 70,0 47,0 1035,0   1126,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy G **
AC 1635 A
G 81,0 59,0 1035,0   1147,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy H
AC 1636
H 85,0 59,0 1035,0   1147,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy S
AC 1637
S 97,0 74,5 1035,0   1147,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy T
AC 1639
T 70,0 47,0 1035,0   1074,0 --- PLN
Wałek P
AC 1643
P 55,0 45,0 1035,0   1074,0 --- PLN
Cylinder P
AC 1644
P 55,0 45,0 1035,0   1035,0 --- PLN
Nadąjacy wodny V
AC 1642-1
V 102,0 76,0 1042,0   1112,0 --- PLN
Nadąjacy wodny V **
AC 1642
V 101,0 76,0 1042,0   1168,0 --- PLN
Dozujacy wodny W
AC 1638
W 86,0 60,0 1112,0   1205,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
**Opcja
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl