KOMORI Lithrone 28

WAŁEK
WAŁEK
Kod Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadąjacy farbowy A
AC 1600
A 71,0 48,6 734,0 734,0 782,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy B
Non-Cocking
AC 1601
B 68,0 45,0 734,0 734,0 826,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy B Cocking
AC 1609
B 68,0 45,0 734,0 734,0 782,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy C
AC 1602
C 62,0 38,1 734,0 734,0 782,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy D
Non-Cocking
AC 1603
D 75,0 54,0 734,0 734,0 826,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy D Cocking
AC 1610
D 75,0 54,0 734,0 734,0 782,0 --- PLN
Przekazujacy
/ Przybieracz farbowy E/F
AC1604
E/F 60,0 38,1 734,0 734,0 800,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy G
AC 1605
G 65,0 45,0 734,0 734,0 826,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy H
AC 1608
H 80,0 60,0 734,0 734,0 764,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy I
AC 1606
I 82,0 60,0 734,0 734,0 826,0 --- PLN
Nadąjacy wodny V
AC 1611
V 79,0 53,0 738,0 738,0 872,0 --- PLN
Dozujacy wodny W
AC 1607
W 73,0 47,0 796,0 796,0 882,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl