KBA 104 &105

WAŁEK
Kod Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadąjacy farbowy
AC 3816
4 73,0 55,0 1065,0 1050,0 1220,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 3817
3 70,0 55,0 1065,0 1050,0 1220,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 3818
6 80,0 65,0 1065,0 1050,0 1220,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 3819
5 75,0 55,0 1065,0 1050,0 1220,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 3820
7 70,0 55,0 1065,0 1065,0 1160,0 --- PLN
Przekazujacy
wodno-farbowy
AC 3820-1
8 65,0 55,0 1065,0 1065,0 1160,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 3821
9 85,0 65,0 1065,0 1065,0 1220,0 --- PLN
Przybieracz farbowy
AC 3822
12 70,0 55,0 1015,0 1015,0 1030,0 --- PLN
Nadąjacy wodny
AC 3823
13 127,0 110,0 1075,0 1055,0 1214,0 --- PLN
Duktor wodny
AC 3824
14 90,0 75,0 1106,0 1106,0 1224,0 --- PLN
Duktor wodny**
AC 3824 B
14 90,0 75,0 1095,0 1095,0 1224,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl