HEIDELBERG MO 43

WAŁEK
Kod Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Farbowy / Przybieracz
AC 1323
51,0 31,8 654,0 654,0 731,0 --- PLN
Farbowy
AC 1324
53,0 31,8 654,0 654,0 731,0 --- PLN
Farbowy
AC 1325
55,0 31,8 654,0 654,0 731,0 --- PLN
Farbowy
AC 1326
57,0 31,8 654,0 654,0 731,0 --- PLN
Duktor wodny Alcolor
AC 1333
  84,6 65,0 674,0 674,0 713,2 --- PLN
Nadąjacy wodny Alcolor
AC 1339
  68,0 48,3 518,0 518,0 543,0 --- PLN
Przybieracz wodny
AC 1327
48,0 32,0 663,0 663,0 731,0 --- PLN
Nadąjacy wodny
AC 1328
48,0 32,0 674,0 674,0 731,0 --- PLN
Nadąjacy wodny Bareback
AC 1331
51,0 32,0 705,0 705,0 731,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl