HEIDELBERG SM 52

WAŁEK
Kod Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadąjacy farbowy
AC 1363
54,0 36,0 548,0 538,0 634,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 1364
61,0 42,4 548,0 538,0 634,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 1366
64,5 42,4 548,0 538,0 634,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 1367
68,0 42,4 548,0 538,0 634,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 1365
50,0 32,0 542,0 532,0 607,9 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 1368
55,0 32,0 542,0 532,0 607,9 --- PLN
Przybieracz farbowy
AC 1372
48,0 32,0 530,0 520,0 607,9 --- PLN
Nadąjacy wodny Alcolor
AC 1373
68,0 47,6 533,0 533,0 559,0 --- PLN
Duktor wodny Alcolor
AC 1374
74,0 51,0 548,0 548,0 588,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl