HEIDELBERG SM 74

WAŁEK
Kod Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadąjacy farbowy
AC 1429
65,5 44,5 754,0 754,0 890,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 1430
55,5 36,0 754,0 754,0 890,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 1431
60,5 36,0 754,0 754,0 890,0 --- PLN
Nadąjacy farbowy
AC 1432
70,5 44,5 754,0 754,0 890,0 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 1433
64,5 37,5 752,0 752,0 821,2 --- PLN
Przekazujacy farbowy
AC 1434
54,5 34,0 752,0 752,0 821,2 --- PLN
Przybieracz farbowy
AC 1435
52,0 38,0 750,0 750,0 787,5 --- PLN
Nadąjacy wodny Alcolor
AC 1436
  75,0 54,0 752,0 752,0 783,0 --- PLN
Duktor wodny Alcolor
AC 1437
  84,6 63,5 766,8 766,8 809,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl