ROMAYOR 314

WAŁEK
Kod Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadający farbowy
AC 5551
5 50,2 34,0 500,0 490,0 661,4 --- PLN
Nadający farbowy
AC 5552
4 54,2 40,0 500,0 490,0 661,4 --- PLN
Nadający farbowy
AC 5553
1 62,2 45,0 500,0 490,0 661,4 --- PLN
Przekazujący farbowy
AC 5554
3 56,2 40,0 500,0 490,0 675,4 --- PLN
Przekazujący farbowy
AC5555
2 60,2 45,0 500,0 490,0 675,4 --- PLN
Przybieracz farbowy
AC 5556
7 34,2 18,0 500,0 490,0 617,5 --- PLN
Nadający wodny
AC 5557
10 34,2 18,0 517,0 517,0 656,0 --- PLN
Nadający wodny Bareback**
AC 5557 P
10 38,2 18,0 517,0 517,0 656,0 --- PLN
Nadający wodny
AC 5558
11 50,2 30,0 517,0 517,0 656,0 --- PLN
Nadający wodny Bareback**
AC 5558 P
11 54,2 30,0 517,0 517,0 656,0 --- PLN
Przybieracz wodny
AC 5559
13 31,2 16,0 517,0 517,0 616,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
**Wałek bez obciągu szmacianego.
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl