DOMINANT 715, 725, 745

WAŁEK Kod Acron Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadający farbowy
AC 3707
  65,3 44,5 655,0 655,0 845,4 --- PLN
Nadający farbowy
AC 3708
  59,3 41,3 655,0 655,0 845,4 --- PLN
Nadający farbowy ***
AC 3719 A
  59,3 40,0 670,0 655,0 685,0 --- PLN
Nadający farbowy
AC 3709
  50,0 32,0 655,0 655,0 817,4 --- PLN
Nadający farbowy ***
AC 3720 A
  50,0 32,0 670,0 655,0 680,0 --- PLN
Nadający / Przekazujący farbowy
AC 3710
  48,4 28,0 655,0 655,0 817,4 --- PLN
Nadający farbowy ***
AC 3721 A
  48,4 32,0 670,0 655,0 680,0 --- PLN
Przekazujący farbowy
AC 3712
  48,4 28,0 655,0 655,0 730,0 --- PLN
Przekazujący farbowy
AC 3713
  50,0 32,0 655,0 655,0 817,4 --- PLN
Przekazujący farbowy
AC 3714
  53,0 32,0 655,0 655,0 730,0 --- PLN
Przybieracz farbowy
AC 3715
  48,0 28,0 655,0 655,0 730,0 --- PLN
Nadający wodny
AC 3716
  50,0 30,0 680,0 680,0 807,4 --- PLN
Nadający wodny 3M
AC 3716 A
  53,3 30,0 680,0 680,0 807,4 --- PLN
Nadający wodny Bareback**
AC 3717
  54,0 30,0 680,0 680,0 807,4 --- PLN
Przybieracz wodny
AC 3718
  46,0 30,0 703,0 703,0 783,0 --- PLN
Przybieracz wodny****
AC 3718 A
  46,0 30,0 703,0 703,0 804,0 --- PLN
Nadający wodny
AC 3727
  89,0 70,0 666,0 660,0 749,0 --- PLN
Duktor wodny
AC 3728
  65,0 48,0 683,0 683,0 777,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
** Wałek bez obciągu szmacianego.
*** Wałek oscylujący
**** Długość całkowita wałka 804 mm
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl