DOMINANT 525

WAŁEK
Kod Acron
Oryg.
kod wałka
Średn.
zewn.
Średn.
rdzenia
Długość gumy Długość
całk.
Cena
netto*
całk. robocza
Nadający
/ przekazujący farbowy
AC 3734 1 61,0 45,0 530,0 520,0 705,4 --- PLN
Nadający farbowy AC 3735 2 58,8 40,0 530,0 520,0 677,4 --- PLN
Nadający farbowy AC 3736 5 50,6 32,0 530,0 520,0 677,4 --- PLN
Nadający farbowy AC 3737 3 56,0 40,0 530,0 520,0 705,4 --- PLN
Przekazujący farbowy AC 3738 6 45,0 25,0 530,0 520,0 705,4 --- PLN
Przekazujący farbowy AC 3739 4 56,0 40,0 530,0 520,0 705,4 --- PLN
Przybieracz farbowy AC 3741 D 7 38,0 20,0 530,0 520,0 626,0 --- PLN
Nadający wodny AC 3742 D 12 45,0 25,0 540,0 540,0 698,0 --- PLN
Nadający wodny
Bareback **
AC 3742 DX 12 50,0 25,0 540,0 540,0 698,0 --- PLN
Przybieracz wodny AC 3743 D 14 34,0 20,0 545,0 545,0 654,0 --- PLN
*Cena netto bez kosztów transportu
**Wałek bez obciągu szmacianego.
Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl