WAŁKI GˇBCZASTE

Jako jedyna firma w Polsce, w oparciu o niemieckie surowce, wykonujemy wałki g±bczaste do zastosowań barwi±cych i czyszcz±cych w maszynach poligraficznych i przemysłowych.

Nasi odbiorcy w przemy¶le meblarskim doceniaj± krótki czas realizacji i znakomit± jako¶ć naszych wyrobów.

Oferujemy wałki o twardo¶ciach 20 i 40 Shore'a w skali A

Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl