ACRON Sp z o.o.
Baletowa 28, 02-867 Warszawa , PolskaBIURO HANDLOWE WARSZAWA
Tel: +48 22 644 73 24
e-mail: info@acron.com.pl
www.acron.com.pl


Dyrektor handlowy:
Marek Przygoda:
e-mail: mprzygoda@acron.com.pl
tel. +48 602 484 408

Dyrektor ds. Organizacji i Sterowania Produkcj±:
mgr inż. Jakub Rogalski, tel. +48 503 493 856

Konsultanci techniczni:
Andrzej Kwapisz:
e-mail: akwapisz@acron.com.pl
tel. +48 602 890 373

Mariusz Ko¶nic:
e-mail: mkosnic@acron.com.pl
tel. +48 602 484 026

Paweł Żuryński:
e-mail: pzurynski@acron.com.pl
tel. +48 602 890 196

Grzegorz Wi¶niewski:
e-mail: gwisniewski@acron.com.pl
tel. +48 783 202 202


Współpraca z partnerami handlowymi:
Zbigniew Winek:
e-mail: winek@acron.com.pl
tel. +48 513 095 122

For english please contact:
Przemysław Winek:
e-mail: pwinek@acron.com.pl
tel. +48 603 705 227

Grzegorz Wi¶niewski:
e-mail: gw@acron.com.pl
tel. +48 783 202 202
Przedstawicielstwa za granic±:
BIAŁORU¦, ESTONIA, LITWA, ŁOTWA, ROSJA
Jan Vjaksa
ADroll Baltic, UAB, ©erkąno g. 14
2043 Vilno, Litwa
Tel/Fax +370 52 706 802
Tel. kom.: +370 68 024 856
e-mail: ADroll@mail.ru
 
CZECHY, SŁOWACJA

Ing. Miroslav Valihrach
Acron Chemicals S.R.O.
Zahradni 1010, 763 01 Zlin - Malenovice, Czechy
Tel/Fax +420577103003
Tel. kom.: +42 (0) 602 563 759
e-mail: acron@mbox.vol.cz
acronchemicals@gmail.com

Copyright 2004 ACRON c.o. All Rights Reserved. Site designed by NOIR, noir@autograf.pl